En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), Turmadèn d’es Capità, SRM informa que és titular del lloc web: beta.turmaden .com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, Turmadèn d’es Capità, SRM informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és Turmadèn d’es Capità, SRM amb CIF E57302069 i domicili social en Ctra. D’es Migjorn, km, 1 07730 Alaior (Illes Balears). L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@turmaden.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS:

La navegació, accés i ús pel lloc web de Turmadèn d’es Capità, SRM confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de Turmadèn d’es Capità, SRM totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web deTurmadèn d’es Capità, SRM proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

• La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per Turmadèn d’es Capità, SRM ara l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.

• L’ús de la informació, serveis i dades ofertes porTurmadèn d’es Capità, SRM contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o de la mateixa funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT:

Turmadèn d’es Capità, SRM no es fa responsable de l’contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Turmadèn d’es Capità, SRM declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dada als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència Turmadèn d’es Capità, SRM no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals dades que per la navegació per internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS:

Turmadèn d’es Capità, SRM es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts de la pàgina web, com en les condicions d’ús de la mateixa. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROTECCIÓ DE DADES:

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Turmadèn d’es Capità, SRM informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per l’empresa, mitjançant els formularis a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Turmadèn d’es Capità, SRM, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

S’entendrà que l’usuari accepta les condicions establertes a l’polsar “ENVIAR” que es troba en els formularis de recollida de dades. Així mateix Turmadèn d’es Capità, SRM informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: Ctra. D’es Migjorn, km, 1 07730 Alaior (Illes Balears). Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a Turmadèn d’es Capità, SRM aquest s’entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar a Turmadèn d’es Capità, SRM qualsevol variació i que Turmadèn d’es Capità, SRM té el consentiment per utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Turmadèn d’es Capità, SRM per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu pЗgina web, així com dels elements continguts en la mateixa títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Turmadèn d’es Capità, SRM seran, per tant, obres protegides com propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Turmadèn d’es Capità, SRM

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Turmadèn d’es Capità, SRM Podrà visualitzar els elements de el portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Turmadèn d’es Capità.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Turmadèn d’es Capità, SRM es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència a l’respecte Turmadèn d’es Capità, SRM té el domicili a ILLES BALEARS, Espanya.

Menu
WhatsApp chat